Lekce podle Vás

Výuka je vždy přizpůsobena požadavkům studenta, např. hodně konverzovat, ujasnit si základní gramatiku, rozšířit slovní zásobu apod. Velký důraz je kladen na systematičnost výuky, ať jde o jakýkoli typ kurzu, opakování a zautomatizování si toho, co již bylo probráno. Při výuce cizího jazyka je důležité zjistit, jaká forma výuky studentovi nejlépe vyhovuje. Tomu jsou přizpůsobeny aktivity k procvičování.

 

Hry se studenty využíváme například pro seznamování se s reáliemi konkrétních zemí.

    

VYUČUJI ČEŠTINU, CZECH FOR FOREIGNERS (+ CZECH FOR CHILDREN), NĚMČINU, ANGLIČTINU, LATINU, STAROŘEČTINU.

.

Zeptejte se...

Jméno *
Kontakt * (e-mail/telefon)
Mám zájem o...

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.